Grensoverschrijdend gedrag is aan de orde van de dag

Grensoverschrijdend gedragGrensoverschrijdend gedrag is aan de orde van de dag. Het zal niemand zijn ontgaan, dat er momenteel veel aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag. Wat is het, dit overschrijdende gedrag? Het is een ander fysiek, mentaal, of op emotioneel vlak schade aanbrengen.

Is een ieder zich daarvan bewust? Nee en dat maakt het ook zo lastig om aan te geven, wanneer is er sprake van grensoverschrijdend gedrag.

Je kunt er ook nog een woord voor zetten, bijvoorbeeld seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook manipulatief grensoverschrijdend gedrag. Elk mens is anders, heeft andere grenzen. De een zal met iets totaal geen moeite hebben, de ander wel. Waar leg je de grens wanneer iets overschrijdend is.

Als we eens kijken naar vroeger tijden, dat we als mens in een arena terechtkwamen om tegen leeuwen te vechten. Zouden we nu zien, als iets wat absoluut niet kan en grensoverschrijdend is. Zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Wat denk je van een paar werklieden in de bouw. Als je daar als vrouw langsloopt, dan kunnen ze naar je staren, naar je fluiten.

De een vindt het grensoverschrijdend, de ander zal er om lachen en het juist wel heel erg leuk vinden. Gaat er zelf meer zelfvertrouwen van krijgen. Zo zie je dat het ongelooflijk moeilijk is om aan te geven, wanneer ga je waarmee iemand zijn grens over.

Het gedrag om grenzen over te gaan, kan ook nog uitgelokt worden. Dan ga je mee in het gedrag van de ander. Als de ander dan op een gegeven moment het niet meer fijn vindt, wie is er dan een grens over gegaan?

Toch weten we allemaal diep van binnen, wat wel en niet kan. Het heeft te maken met normen en waarden. Maar normen en waarden veranderen in de loop van de tijd. Het heeft ook te maken met macht.

Als we het diep van binnen allemaal weten, waarom handelen we er dan niet naar? Je moet het wel meekrijgen. Het moet je wel worden getoond als kind zijnde. Het heeft ook te maken met het feit of je in een liefdevolle omgeving bent grootgebracht.

Was die periode niet liefdevol, ga je op zoek. Er moet een leegte worden opgevuld. Dat gebeurt enerzijds met macht, anderzijds met grensoverschrijdend gedrag. Die leegte vraagt er om om over grenzen van anderen heen te gaan.

Je kunt zelfs al spreken van het overschrijden van grenzen als je iemand vraagt hoeveel of die verdient. Of die is gevaccineerd, of die zijn identiteitskaart wilt laten zien. Is ook niet gepast.

Er is ook nog een andere kant aan de zaak, die niet vaak wordt belicht.

Waarom stellen we eigenlijk geen grenzen? Omdat we die niet aangeleerd krijgen, zo simpel is het. Grenzen stellen valt onder de spirituele leer en die wordt niet aangeleerd. Verre van dat. We staan met een mond vol tanden, als we ons niet gerespecteerd worden. Als iemand onze grenzen overschrijdt.

We durven vaak niet eens aan te geven, als iemand iets doet wat we niet fijn vinden. Ja, zeggen we dan, het is een machtig persoon. Nee, zeggen we dan vanuit de spirituele leer. De mens leeft vanuit de angst en kent zijn eigenwaarde niet, krijgt die niet mee, waardoor we een ander de macht over ons geven. We krijgen ook niet mee om datgene wat we voelen, om te zetten in de juiste woorden. Met andere woorden, ja er is wel degelijk grensoverschrijdend gedrag. Alleen, zijn we er niet door het zichtbaar te maken. We zijn er pas, als we gaan meekrijgen wat we echt nodig hebben. Eigenwaarde, leren te voelen en dat gevoel onder woorden te brengen. Dan verdwijnt vanzelf de macht. En de angst waar de meesten mee rondlopen.