Spiritueel ontwaken is bewust worden van je eigen gevoel

Spiritueel ontwaken is bewust worden van je eigen gevoelSpiritueel ontwaken is bewust worden van je eigen gevoel. Wakker worden, we doen het elke dag, en dan start onze dag met alle activiteiten, die we of gepland hebben staan of ongepland op ons pad komen. In de spirituele wereld spreken we ook van ontwaken.

Spiritueel ontwaken is eigenlijk bewust worden van je eigen gevoel. Je kunt het ook emotioneel ontwaken noemen. Wat er gebeurt, is magisch te noemen. Zo was er een keer een man van boven de 40, die zijn leven lang al zoekende was. Hij nam contact op met instanties, hulpverleners, niets mocht baten.

Hij wist inmiddels wel dat er een hoop niet klopte in zijn leven. Zijn vader was een hele lieve zachtaardige man, die zich in zijn lot had geschikt. Dat lot kwam voort uit zijn relatie met de moeder van de man van boven de 40 jaar. Zijn moeders wil was wet.

Dat gold niet alleen voor de vader, maar ook voor haar zoon. Die had ze zo in de tang dat ze tot aan zijn 40ste nog steeds de dienst voor hem uitmaakte. Dat deze man zoveel instanties en hulpverleners had bezocht, kwam voort uit zijn jeugd.

Zijn moeder had hem werkelijk overal mee naartoe gesleept, omdat ze bang was voor ziektes. Zo wilde ze haar zoon in feite als een soort van schild gebruiken en hem onderdompelen in behandelingen, pillen, kuren, noem maar op.

Diep, diep ongelukkig was deze man. Totaal energieloos, opgescheept met een enorme schuld, omdat zijn moeder hem het niet gunde dat hij afstand van haar nam, had ze hem alles ontnomen. Hij wist niet meer wat hij nog kon doen, om een dak boven zijn hoofd te hebben, energie te krijgen en los te komen van alle opgelopen trauma’s uit zijn jeugd.

Hij besloot een medium te bellen van Eddie.EU, dat bleek zijn redding. Dit medium was naast haar mediumschap, ook stress counselor, therapeut en hield zich bezig met psychologie. Deze combinatie zorgde er voor dat ze de men heel goed begreep, maar ook inzichten kon meegeven.

Na een, uitgebreid gesprek, waarin de vrouw hem vertelde waar hij mee rondliep, hoe hij dat kon gaan oplossen. Dat ze hem vertelde dat hij voor een spiritueel ontwaken stond. Wat het inhield. Ze hem handvatten had gegeven om naar zijn gevoel te gaan luisteren. Ging er een wereld voor hem open.

Hij belde haar terug. En zei, ik kan je wel knuffelen.,Vertel, zei het medium. Ik heb nu zoveel in de gaten. Ik ben eindelijk zover, dat ik mij bewust wordt van wat er exact is gebeurd, waarom het is gebeurd. Waarom ik aan het einde van mijn latijn ben. Maar zal je vertellen.

De informatie die je mij gaf, daarmee ben ik aan de slag gegaan. Ik begin energie te krijgen, dingen te snappen, in te zien. Ik ben mijn oude ik, dat angstige kleine jochie, die altijd onder de plak van zijn moeder zat, aan het loslaten.

Ik ben ineens niet meer bang. Ik ben goed gaan eten, slapen, voor mijzelf gaan zorgen en bovenal ben ik gaan voelen. Ik ben gaan leren naar mijzelf te luisteren. Wat ben ik mij nu een hoop bewust geworden. Daarom kan ik je wel knuffelen.

Geen enkele hulpverlener heeft het voor elkaar kunnen brengen, wat jij in één gesprek wel is gelukt. Ik ben emotioneel krachtig aan het worden. Voor mijzelf aan het durven kiezen. Dit alles heeft geresulteerd in een dak boven mijn hoofd, ben bezig werk te zoeken. Ik heb eindelijk het gevoel, dat ik leef! Dat gevoel is met geen pen te beschrijven. Dat jij mij hebt geleerd bewust te worden van wat ik voel en dat om te gaan zetten in woorden en daden. Dit is de kracht van spiritualiteit!