Wat is belangrijker in het leven, de bestemming of de reis?

Wat is belangrijker in het leven, de bestemming of de reis?Wat is belangrijker in het leven, de bestemming of de reis? Weet je, beiden zijn eigenlijk nog ergens aan ondergeschikt. Het gaat om het gezelschap waarmee je de reis naar de bestemming maakt. En in het leven van een mens is er maar één eindbestemming. De overgang van het stoffelijke en de ziel die het stoffelijke verlaat.

We zijn ons helemaal niet bewust van wat het allerbelangrijkste is in het leven, zegt een medium van Paragnost Eddie, die website waar je de beste spiritueel consulenten kunt treffen, die werkzaam zijn voor Eddie.EU.

Het allerbelangrijkste is je ziel, met daaromheen het stoffelijke. Je ziel heeft het stoffelijke nodig om zich goed te voelen. Het stoffelijke heeft de ziel nodig om het stoffelijke te laten functioneren en draaien.

Het is dus een wisselwerking, het een kan niet zonder het ander. Althans zolang als we het aardse leven leven. De ziel kan daarna verder, zonder zijn stoffelijke jas om zich heen. Vanuit dit oogpunt bezien, komen we aan bij de vraag, wat is er belangrijker in het leven? De bestemming of de reis?

Spiritualiteit kijkt naar de reis en is de bestemming ondergeschikt. Waarom? Is er een bestemming in het aardse leven? Hoe ziet die er uit? Gaat het tijdens het aardse leven om iets heel anders dan iets te willen bereiken?

Gaat het niet om een gevoel? En als dat gevoel er is, waar de mens zelf voor dient te zorgen, kan hij wel toewerken naar iets. Maar eigenlijk bestaat een eindbestemming niet. Hoe komt dat dat die niet bestaat?

De ziel is energie en is om die reden eeuwig. Als we zelfs dat buiten beschouwing laten, kun je nog wel een doel voor ogen hebben. Dat zelfs realiseren. Hetzij geld op de bank, een goedlopende zaak, een groot huis.

Maar dan, zegt een paragnoste van Paragnost Eddie. Ben je er dan? Of gebeurt er dan iets in je dat opnieuw je aanzet om ergens mee aan de slag te gaan! Je ziel vindt het fijn als jij blij bent. De ziel verlangt dat we ons leven zo fijn mogelijk leven. Om die reden zullen we iets moeten doen, omhanden moeten hebben.

Er is immers nog nooit iemand gelukkig geworden van de hel dag maar zitten op de bank. Dan komt de kracht van de liefde je een por geven, zo van. Ga eens iets doen, voordat je volledig jezelf bent kwijtgeraakt.

Zie je dat het om de reis gaat en niet om de eindbestemming? Dat het daarnaast gaat met wie je samen als ziel de reis maakt. Dat als iemand naast je staat met dezelfde drive en enthousiasme samen je tot grotere hoogte maakt?

Dat je wel een eindbestemming hebt, althans in gedachten, en als je daar aankomt, direct alweer iets nieuws verzint om mee aan de slag te gaan. Want schijnbaar is datgene wat als eindbestemming diende, toch niet helemaal zoals je het zou willen zien.

Er is nog nooit een mens geweest die zich volledig richtte op de eindbestemming en dan volledig in ruste gaat. Dan ga je je ziel te kort doen, het vuur dooft. Word je diep ongelukkig van. Wil niemand voelen.

Dan zijn we er, het gaat om de reis waarbij jij je goed wilt voelen, elke dag weer, samen met gelijkgestemden.