Eddie.eu ®
NL 1 0909 - 0525 (90cpm.)  BE 0907 - 37065 (150cpm.)  BE Klik hier voor credits (100cpm.)

Over Eddie.eu

Over Eddie.eu. Voel je welkom om hier om op een vriendelijke en respectvolle manier vriendschap op te bouwen met mensen over de hele wereld.
Deze unieke website heeft uiteraard een voorgeschiedenis en dit willen we graag delen met jullie.
In de eerste plaats merken we reeds langer het ongenoegen en frustraties van mensen die een profiel hebben op een andere bekende sociaal media…heel veel negativiteit, teveel ongewenste reclame, politieke issues en discussies waardoor mensen zich niet langer meer veilig voelen in wie ze zijn…en nog niet het minste van alles in de spirituele wereld het elkaar de loef willen afsteken, het openlijk belachelijk maken, bekritiseren van elkaar, denigrerende foto’s om anderen belachelijk te maken…en het gaat zo maar door.

Andere bekende media wordt door heel wat mensen ervaren als een plaats waar ongecensureerd aan discriminatie wordt gedaan, profielen worden gehackt, schaamteloos alle ethische regels rond respect en deontologie met de voeten worden betreed, wansmakelijke politieke toestanden worden gehekeld…en dit in een tijd waar we allen zouden groeien naar een hoger bewustzijn. Hiervan willen wij ons van distantiëren.

Wij willen heel graag Eddie.eu op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen met de nieuwe waarden uit het Intuïtietijdperk dat we nu zijn, neerzetten. In die waarden maken wij bewust het verschil en onderscheid!

Scheldpartijen, discriminerende en / of racistische opmerkingen op basis van gender, geloof, politiek, studieniveau, werk, pesterijen, stalking, diensten afdwingen, en allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag worden niet getolereerd.
Vanuit het spirituele werk en de spirituele advieslijnen www.paragnost-eddie.nl is het idee gegroeid om een nieuwe tijds sociaal media website op te richten, waar spirituele ethische afspraken nageleefd dienen te worden.

Wij staan garant voor 100% vertrouwen en discretie! Er worden geen persoonlijke gegevens van profielen vrijgegeven!

Een vriendelijke gespreksruimte waar spiritualiteit op een zuivere en hoogstaande manier gebruikt kan worden, waar het wel acceptabel is op een pure manier reclame te maken voor diensten, doch niet om met een dubbel agenda mensen te lokken voor eigen winstbejag.
Daar leent onder andere, andere commerciële media zich uitstekend voor.
Kortom: Eddie.eu de nieuwe plek waar jij je helemaal in het volste vertrouwen mag verbinden met andere mensen, spiritueel kan groeien, nieuwe inzichten kan verwerven, leuke gesprekken kan voeren, elkaar beter kan leren kennen, helemaal jezelf mag zijn. Kijk ook eens op onze unieke paranormale platform Mediums en Paragnosten die zijn tijd ver vooruit is!!