Laat wat er wereldwijd gebeurt je niet verharden

Laat wat er wereldwijd gebeurt je niet verhardenLaat wat er wereldwijd gebeurt je niet verharden. Steeds meer en meer mensen worden wakker, beginnen het licht te zien. Wij van Eddie.EU dragen daar graag een steentje bij mee. We zitten in een enorme transitie wereldwijd. Het brengt angst en ongeloof met zich mee.

Maar juist die angst en ongeloof, daarbij zou je moeten denken, wacht even. Is dat zoals ik wil leven? Is dit wat ik moet toelaten? Of zal het nu juist de bedoeling zijn om die angst en dat ongeloof te doorbreken. Wil het mij iets vertellen?

Het wil je zeker iets vertellen, de maatschappij verhardt hierdoor. Kijk maar om je heen. Vanuit het niet kan iemand anders een klap geven, uitschelden, zich aangesproken voelen, iets op zichzelf betrekken.

Wat doen we dan? We trekken ons terug, dan hoeven we er niet onder te lijden. Maar we zijn mens en de mens is van nature vredelievend. Die wil niet lijden en al helemaal niet een ander pijn doen, laat staan dat het wijs is om te verharden.

Want dat is wat we vaak denken, als anderen over ons heen lopen, misbruik maken van onze goedheid. Ik moet harder worden, zeggen we dan in onszelf. Juist niet, ga je verharden, ga je jezelf ook geen liefde meer geven. Ga je verzuren diep van binnen.

Daarmee doe je jezelf aan alle kanten te kort. De angst die er nu heerst heeft een reden. Durf door die angst heen te gaan en te durven kiezen voor het leven. Waarin die angst verdwijnt en je kiest voor onbevreesd, onbevangen en onbezorgd.

De angst is iets wat is ingebeeld, waar ben je bang voor? Voor de dood als je voor iets angstig bent. Als jet zou doen, ga je dan dood? Nee, zie je dat deze angst in gedachten aanwezig is, maar niet reëel is.

Zie je wat angst met jou doet en met heel veel mensen doen? Het verhard de mens, logisch, angst en liefde zijn elkaars tegenpolen. Als jij gaat geloven in die angst, dan verhard je. Trek je je terug. Durf te kiezen voor de liefde in je.

Daardoor blijft je hart openstaan, je energie stromen, behoud je gezond verstand en den denk, elke storm is voorbij gegaan, deze ook. Ik ga niet mee hierin, laat mij niet gek maken. Ik wil juist niet verharden. Ik wil verzachten.

Laat dat nou de onderliggende boodschap zijn, maar die moet je maar net willen zien, geeft een spiritueel hulpverlener van Eddie.EU aan. Vaak gaat daar lange tijd overheen. Dan ineens voelen we iets in onszelf, een lampje, een licht, een golf.

Iets in ons wil ons iets duiden. Dat is zo mooi, dat is bewustwording. Liefde wil niet dat je lijdt, dat je angstig bent. Want daarmee dooft je ziel daardoor verhard je. De stem van de liefde sprak vanuit je diepe binnenste.

Je ziel sprak tot je. Ga niet mee in verharding, maar wees lief voor mij. Laat mij branden, laat mij je leiden. Samen zorgen we er voor dat we de angst kunnen verslaan en dat we samen voor het vuur gaan. Als jij goed voor mij zorgt, zorg ik goed voor jou.

Nu ga je nooit meer verharden, wat er ook gebeurt. Al gebeurt het wereldwijd. Zie je wat de onderliggende boodschap is van wat er momenteel gebeurt, die angst die overal te ruiken is. Die mag jij verslaan, samen met je ziel leven en niet meer onder je arm meedragen.